Compact Sin City
16 000 XPF 16 000 XPF 16000.0 XPF
 
Compact Super Smoke 100Shots
10 000 XPF 10 000 XPF 10000.0 XPF
 
Compact Meteor
8 000 XPF 8 000 XPF 8000.0 XPF
 
Compact Air Strike
7 000 XPF 7 000 XPF 7000.0 XPF
 
Compact Shinning Fantasy
6 000 XPF 6 000 XPF 6000.0 XPF
 
Compact Night Invader
5 500 XPF 5 500 XPF 5500.0 XPF
 
Compact Rapid Fire
5 000 XPF 5 000 XPF 5000.0 XPF
 
Compact Lily Magnolia
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
 
Compact Master of the dark arts
5 000 XPF 5 000 XPF 5000.0 XPF
 
Compact Fantastic
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
 
Compact Pirates of Caribbean
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
 
Compact Matrix Minds
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
 
Compact Comet storm
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
 
Compact Whistling whirl
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
 
Compact Beehive
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
 
Compact Show Me
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
 
Compact Racing
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
 
Compact Les cyclades
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
 
Compact Git-Er-Dun
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
 
Compact Ironclad
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF