Maxi compact Sin City
18 000 XPF 18 000 XPF 18000.0 XPF
Compact Super Smoke 100Shots
10 000 XPF 10 000 XPF 10000.0 XPF
Compact Lily Magnolia
5 000 XPF 5 000 XPF 5000.0 XPF
Compact Fantastic
5 000 XPF 5 000 XPF 5000.0 XPF
Compact Master of the dark arts
5 000 XPF 5 000 XPF 5000.0 XPF
Compact Comet storm
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Whistling whirl
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Beehive
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Show Me
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Pirates of Caribbean
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Matrix Minds
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Git-Er-Dun
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
Compact Racing
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
Compact Mighty Cobra
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
Compact Ironclad
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
Compact Metal Slug
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
Compact Purple Lightning
2 500 XPF 2 500 XPF 2500.0 XPF
Compact Something Big D
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Golden Shower C
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Mr.Fun Manchine B
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF