XCALIBUR 210 TIRS
5 000 XPF 5 000 XPF 5000.0 XPF
 
Romantic Fontaine
6 000 XPF 6 000 XPF 6000.0 XPF
 
Compact Something Big D
1 500 XPF 1 500 XPF 1500.0 XPF
 
Compact Golden Shower C
1 500 XPF 1 500 XPF 1500.0 XPF
 
Compact Mr.Fun Manchine B
1 500 XPF 1 500 XPF 1500.0 XPF
 
Giant Dragon Egg
500 XPF 500 XPF 500.0 XPF
 
Mini Lady Bug
1 000 XPF 1 000 XPF 1000.0 XPF
 
Fumigène Rose
500 XPF 500 XPF 500.0 XPF
 
Small Bee
50 XPF 50 XPF 50.0 XPF
 
Commando parachute
2 320 XPF 2 320 XPF 2320.0 XPF
 
Compact Comet storm
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
 
Compact Whistling whirl
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
 
Colorful Parachuter
500 XPF 500 XPF 500.0 XPF
 
Compact Queen Tequila
12 000 XPF 12 000 XPF 12000.0 XPF
 
Single Shoot 300 D
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
 
Single Shoot 300 C
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
 
Single Shoot 300 B
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
 
Single Shoot 300 A
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
 
Compact Meteor
8 000 XPF 8 000 XPF 8000.0 XPF
 
100 coups Saturn Missile
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF