Compact Something Big D
1 500 XPF 1 350 XPF 1350.0 XPF
 
Compact Golden Shower C
1 500 XPF 1 350 XPF 1350.0 XPF
 
Compact Mr.Fun Manchine B
1 500 XPF 1 350 XPF 1350.0 XPF
 
Compact Comet storm
4 000 XPF 3 600 XPF 3600.0 XPF
 
Compact Whistling whirl
4 000 XPF 3 600 XPF 3600.0 XPF
 
Compact Meteor
9 280 XPF 8 352 XPF 8352.0 XPF
 
Compact Beehive
4 000 XPF 3 600 XPF 3600.0 XPF
 
Compact Night Invader
4 500 XPF 4 050 XPF 4050.0 XPF
 
Compact Git-Er-Dun
3 000 XPF 2 700 XPF 2700.0 XPF
 
Compact Shinning Fantasy
6 000 XPF 5 400 XPF 5400.0 XPF
 
Compact Ironclad
3 000 XPF 2 700 XPF 2700.0 XPF
 
Compact Metal Slug
3 000 XPF 2 700 XPF 2700.0 XPF
 
Compact Purple Lightning
2 500 XPF 2 250 XPF 2250.0 XPF
 
Compact Master of the dark arts
5 000 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
 
Compact Dynamite delight
1 500 XPF 1 350 XPF 1350.0 XPF
 
Compact Danger Zone
2 500 XPF 2 250 XPF 2250.0 XPF
 
Compact Racing
4 000 XPF 3 600 XPF 3600.0 XPF
 
Compact All out war
1 500 XPF 1 350 XPF 1350.0 XPF
 
Compact Fantastic
4 500 XPF 4 050 XPF 4050.0 XPF
 
Compact Mighty Cobra
3 000 XPF 2 700 XPF 2700.0 XPF