Compact Something Big D
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Golden Shower C
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Mr.Fun Manchine B
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Night Invader
9 000 XPF 9 000 XPF 9000.0 XPF
Compact Git-Er-Dun
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
Compact Metal Slug
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
Compact Purple Lighting 8cps 20mm
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
Compact Bad Boy A
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Happy Fireworks
1 000 XPF 1 000 XPF 1000.0 XPF
Compact Boom Boom Pow!
1 500 XPF 1 500 XPF 1500.0 XPF
Compact Super Smoke 100Shots
10 000 XPF 10 000 XPF 10000.0 XPF
Maxi compact Sin City
18 000 XPF 18 000 XPF 18000.0 XPF
Compact Matrix Minds
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Pirates of Caribbean
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Kaleidoscope
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Lily Magnolia
5 000 XPF 5 000 XPF 5000.0 XPF