Compact Mighty Cobra
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
Compact Something Big D
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Golden Shower C
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Mr.Fun Manchine B
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Comet storm
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Whistling whirl
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Beehive
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Git-Er-Dun
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
Compact Ironclad
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
Compact Metal Slug
3 000 XPF 3 000 XPF 3000.0 XPF
Compact Purple Lightning
2 500 XPF 2 500 XPF 2500.0 XPF
Compact Racing
4 000 XPF 4 000 XPF 4000.0 XPF
Compact Bad Boy A
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF
Compact Boom Boom Pow!
1 500 XPF 1 500 XPF 1500.0 XPF
Compact Happy Fireworks
1 000 XPF 1 000 XPF 1000.0 XPF
Compact Super Smoke 100Shots
10 000 XPF 10 000 XPF 10000.0 XPF
Maxi compact Sin City
18 000 XPF 18 000 XPF 18000.0 XPF
Compact Pirates of Caribbean
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Matrix Minds
4 500 XPF 4 500 XPF 4500.0 XPF
Compact Kaleidoscope
2 000 XPF 2 000 XPF 2000.0 XPF